Təhlükəsizliyin qızıl qaydaları

İSTEHSALATDA TƏHLÜKƏSİZLİK PRİNSİPLƏRİ

Şirkətin bütün əməkdaşları və podratçıları öz təhlükəsizliyi və ətrafdakı insanların təhlükəsizliyi üçün məsuliyyət daşıyırlar.

İşçilərimizin, podratçıların və üçüncü şəxslərin işçilərinin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün Şirkət aşağıdakı prinsiplərə ciddi riayət edilməsini tələb edir: 

Liderlik

Delta-asm-də xətt menecerləri əməliyyat təhlükəsizliyi tələblərini yerinə yetirmək üçün məsuliyyət daşıyırlar. 

Bütün səviyyələrdə liderlər aşağıdakılara əməl etməlidirlər: 

İşin təhlükəsizliyi üçün ümumi qaydalar 

Bütün növ işlər aşağıdakı şərtlərdə həyata keçirilməlidir: 

 

ENERJİ MƏNBƏLƏRİNİN İZOLASİYASI

Hər cür enerji (elektrik, istilik, hidravlik, pnevmatik, mexaniki və s.) Təsir edən avadanlığın təmiri və istismarı ilə bağlı hər hansı bir iş aşağıdakı şərtlərlə həyata keçirilməlidir: 

Qurğulardakı bütün işlər başa çatana qədər elektrik fişlərinə, kilidlərə, xəbərdarlıq əlamətlərinə və avadanlıqları enerji qaynaqlarına aparmayın. 

 

QAPALI MÜHİTDƏ İŞ

Məhdud yerlərdə işlərin aparılması aşağıdakı şərtlər altında həyata keçirilməlidir: 

Nümunələşdirmə havası üçün məhdud bir məkana girən şəxslər özbaşına nəfəs alətindən və ya bir xortum maskasından istifadə etməlidirlər. 

 

YÜKSƏKLİKDƏ İŞLƏMƏK

İşçinin aşağıda göstərilən şərtlər altında 1,3 m və daha yüksək hündürlüyündən 2 m-dən az məsafədə yerləşən işi həyata keçirilməlidir: 

Hündürlükdə işləməyin:

 

YÜKLƏMƏ ƏMƏLİYYATLARI

Kranlar, vinçlər, mexanik qaldırıcı qurğular, yük qaldırıcı qurğular istifadə edərək qaldırma əməliyyatları aşağıdakı şərtlər altında həyata keçirilməlidir:

Bunlar qadağandır:

 

QAZ İŞLƏRİ

İş yerinin havasına partlayıcı və ya zərərli buxarların, qazların və digər maddələrin sərbəst buraxılması və ya ehtimalı ilə yanaşı, işləyən qurğularda, tanklarda və s. Daxilində aparılan əməliyyatlar daxil olmaqla, oksigenin tərkib hissəsi (20% həcmində) quyular, tunellər, quyular, çuxurlar və digər oxşar yerlər aşağıdakı şərtlərlə həyata keçirilir: 

Qazın təhlükəli işi dərhal dayandırılır və işçilər hava mühitində təhlükəli dəyişikliklərlə iş yerindən çıxarılırlar.

 

QAZINTI İŞLƏRİ

Qaldırılmış bir məkanda işləməyən və qazıntılarla qazma, qazma və qazıntıların istehsalını əhatə edən işlər aşağıdakı şərtlərlə həyata keçirilməlidir:

Yeraltı suların və yeraltı strukturların yaxınlığında 1 m-dən çox dərinliyə və yamaclara qədər qazmaq qadağandır.

 

 

MEXANİZMLƏRİN HƏRƏKƏTLİ HİSSƏLƏRİ İLƏ İŞ

Avadanlıqların, aparatların, maşınların hərəkətli (dönən) hissələri aşağıdakı şərtlərlə işlədilməlidir:

Qoruyucu cihazların olmaması və ya işləməməsi halında avadanlığın fəaliyyət göstərməməsi.

 

NƏQLIYYAT TƏHLÜKƏSIZLIYI

Bütün vasitələr aşağıdakı hallarda istismar edilməlidir:

Bir vasitə sürərkən, sürücü hər hansı bir mobil rabitə vasitəsi istifadəsinə qadağa qoyulub və həddindən artıq sürət limitlərini aşmamaq və dalğalı farların açılmaması ilə avtomobildə çəkilmək qadağandır. 

 

ALOVLA İŞ

Materiallardan və qurğulardan (elektrik qaynaq, qaz qaynağı, lehimləmə, qığılcımların meydana gəlməsi ilə metal işlənmə və s.) Atəş açmadan əvvəl açıq alovdan, qığılcımdan və istidən istifadəsi ilə işləmək aşağıdakı şəraitdə aparılmalıdır: 

 

Yanğın işi dərhal dayandırılır və təhlükəli zonada partlayıcı maddələrin tərkibində dəyişikliklər və ya yanğın təhlükəsi yaradan digər şərtlər zamanı işçilər təhlükə zonasından çıxarılırlar.

 

BUZ ÜZƏRİNDƏ İŞ

Buz keçişlərində və buz üzərində işdə aşağıdakı hərəkətlər həyata keçirilməlidir:

Buz keçidlərindəki hərəkətlər aşağıdakı qaydada təşkil edilməlidir:

location_onÜNVAN

5K Qazelin küç. 20-ci sahə, Bakı, Azərbaycan.

phoneTELEFON

(+994 12) 565 41 25
(+994 12) 565 41 26